Poniedziałek - Piątek od 9:00 do 17:00

Wstęp

My, NOVIS ELŻBIETA GŁADKA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wronia 34, 51-417 Wrocław, NIP 895-158-89-36, REGON 932889377, Salon Firmowy we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 86C Kod pocztowy: 51-114, jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. W niniejszym dokumencie przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę.

W razie jakichkolwiek pytań w związku z niniejszą polityką zapraszamy do kontaktu pod adresem: info@novis.net.pl.

 

Dane osobowe które przetwarzamy

W trosce o przejrzystość niniejszego dokumentu podzieliliśmy informacje o przetwarzaniu danych na obszary według specyfiki naszej działalności.

Zakup i realizacja naszej usługi

Aby zaproponować Ci jak najlepszą ofertę oraz później, aby móc wykonać umowę, powinieneś podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres do płatności, adres realizacji usługi oraz adres e-mail. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, powinnaś podać jej dane takie jak nazwa firmy, miejsce siedziby oraz NIP.

Powyżej wskazane dane przetwarzamy w celu realizacji zamówienia oraz doradztwa przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W tym celu dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Musimy również rozliczyć się z podatków oraz wystawić faktury i również tym celu przetwarzamy powyżej wskazane dane (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Ponadto dane możemy przetwarzać również w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO).

Kontakt

Kontaktując się z naszą firmą za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, mailowo czy też w inny sposób, przetwarzamy Twoje dane osobowe które zawarte są w Twojej wiadomości do nas. W takim przypadku przetwarzamy dane osobowe w celu odpowiedzi na Twoje pytanie, a podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z chęci nawiązania korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane takie przetwarzamy w okresie korespondencji oraz po jej zakończeniu w celach archiwalnych.

Marketing

Fotografie wykonanych prac. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, wówczas będziemy wykonywać i publikować fotografie przedstawiające rezultat ukończonych dla Ciebie projektów. Niektóre z tych fotografii mogą zawierać Twoje dane osobowe. Fotografie publikujemy w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Fotografie będziemy publikować do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Dobrowolność

Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak ich nie podasz, może to w wielu przypadkach uniemożliwić nam zawarcie bądź wykonanie umowy lub udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz cofnąć ją w dowolnym momencie, a my przestaniemy przetwarzać Twoje dane.

 

Odbiorcy danych

Aby świadczyć usługi jak najlepszej jakości, Twoje dane przekazujemy naszym podwykonawcom:

 1. heapmail Internet Solutions sp. z o.o. w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. Codesquare Krzysztof Neumann w celu korzystania z usług doradztwa informatycznego i utrzymania strony internetowej,
 3. Dostawcy materiałów oraz podwykonawcy budowalni w zakresie niezbędnym do realizacji umowy z Tobą, zwłaszcza dostawy materiałów oraz wykonania zleconych prac,
 4. Biuro rachunkowe, kancelarie prawne oraz inne podmioty i osoby świadczące na rzecz naszej firmy niezbędne usługi związane z wsparciem jej funkcjonowania.

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco sprawdzamy i monitorujemy poziom zabezpieczeń przetwarzania danych zapewniany przez naszych podwykonawców. Nasi podwykonawcy gwarantują odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

 1. Możemy także udostępnić twoje dane organom władzy publicznej np. organom podatkowym czy wymiarowi sprawiedliwości, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa.

 

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo

Gwarantujemy poufność przekazanych nam informacji. Nie sprzedajemy Twoich danych innym podmiotom. Dane inne niż niezbędne do wykonania umowy lub do realizacji celu wynikającego wprost z przepisów prawa przetwarzamy wyłącznie za Twoją zgodą. Każdorazowo poinformujemy Cię o możliwości wyrażanie takiej zgody oraz o celu w jakim zbieramy Twoje dane. Zapewniamy bezpieczeństwo danych i chronimy je przed nieautoryzowanym dostępem.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Informujemy, że z uwagi na korzystanie z usług Google Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych (USA) w związku z ich przechowywaniem na serwerach Google. Z uwagi na chmurową architekturę serwerów nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić miejsca, w którym fizycznie znajdują się danę. Należy jednak zaznaczyć, że Google przystąpił do programu Privacy Shield co gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Nasza strona internetowa, wraz z funkcjonalnością formularza kontaktowego znajduje się na serwerach udostępnianych przez nam przez heapmail Internet Solutions sp. z o.o. Serwery te zlokalizowane są na terenie Polski oraz Francji. Z uwagi na chmurową architekturę serwerów nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić miejsca, w którym fizycznie znajdują się danę. Nasz podwykonawca heapmail Internet Solutions sp. z o.o. zapewnia należyte bezpieczeństwo danych oraz wdrożył i stosuje przepisy RODO.

 

Pliki cookies i technologie używane przez naszą firmę

W naszej firmie wykorzystujemy różne technologie. Poniżej przedstawiamy te mające wpływ na przetwarzania danych osobowych.

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe zapisywane i odczytywane przez strony internetowe w używanej przez Ciebie przeglądarce internetowej. Pliki te znajdują się na urządzeniu, z którego korzystasz. Pliki te służą korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej np. potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Pliki te mogą również służyć celom analitycznym bądź reklamowym. Cookies nie są szkodliwe dla komputera lub przechowywanych na nim danych.

Pliki cookies na stronie https://novis.net.pl/ wykorzystujemy w celach niezbędnych do prawidłowego działania strony, w celu ułatwienia korzystania ze strony jej użytkownikom oraz w celach analitycznych i statystycznych. Pliki te są anonimowe i nie wykorzystujemy ich do identyfikacji użytkownika.

 1. Wykorzystujemy trzy rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – znajdują się na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. stałe – są zapisane na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika;
  3. podmiotów zewnętrznych – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej (opis tych podmiotów dalej).

Zgoda na cookies. Gdyby pierwszy raz wejdziesz na naszą stronę, wyświetlana jest informacja na temat stosowania cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich używanie, możesz wyłączyć cookies z poziomu swojej przeglądarki. Przykładowo:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Opera:

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-7

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

 

Google Analytics. W naszej firmie wykorzystujemy narzędzie udostępnione przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., które w sposób zautomatyzowany gromadzi informacje (m.in. adres IP) o korzystaniu przez użytkowników z naszej strony internetowej. Informacje te są anonimowe i nie służą do identyfikacji konkretnej osoby, stanowią natomiast dane prezentowane nam w formie wykresów dotyczące aktywności użytkowników na stronie. Korzystamy z Google Analytics w celu optymalizacji naszej strony internetowej co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Dane o których mowa powyżej Google przechowuje w ramach swojej infrastruktury serwerowej zlokalizowanej w Stanach Zjedoczonych.

Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie Twoich danych przez Google Analytics możesz pobrać wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Serwer, na którym znajduje się nasza strona internetowa

Korzystanie z naszej strony wiąże się z przesyłaniem automatycznych zapytań do serwera, na którym funkcjonuje nasza strona. Zapytania zapisywana są w logach serwera, które obejmują m.in. Twój adres IP, czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze znajdującym się na terenie Polski. Informacje te są anonimowe i nie służą do zidentyfikowania Ciebie jako osobowy. Informacje te służą zapewnieniu utrzymania naszej strony internetowej a dostęp do nich mają wyłącznie nasi podwykonawcy zajmujący utrzymaniem naszej strony internetowej.

 

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych,

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. ograniczenia przetwarzania danych,

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w sytuacji, gdy dane wykorzystywane są w celach marketingu bezpośredniego. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do przenoszenia danych,

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „xml” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Ograniczenie praw

W przypadku zamówienia naszej usługi nie masz możliwości żądania usunięcia danych bądź zaprzestania przetwarzania do momentu przedawnienia roszczeń w związku z daną usługą. Po realizacji usługi nie masz możliwości sprostowania danych.

Wykonanie praw

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie bądź zapytanie pod adres email: info@novis.net.pl., skorzystaj z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej lub udaj się do naszego salonu firmowego osobiście. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić się co do Twojej tożamości, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Dzieci i osoby niemające zdolności do czynności prawnych

Podkreślamy, że nasza strona nie zbiera, nie monitoruje ani nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających ją ani innych informacji, których pozyskanie pozwoliłoby na ustalenie czy użytkownik ma zdolność do czynności prawnych.

Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny korzystać z formularza kontaktowego ani dokonywać zamówień.